Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 1: Karunungang-bayan

Sa modyul na ito, tutuklasin ang mga Karunungang-bayan na yaman ng ating lahi. Sa paglalakbay na ito, malalaman ang mga salawikain,
sawikain, kasabihan at bugtong na natatangi sa ating paniniwala.

Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, inaasahan ko na magagawa mo ang mga sumusunod:

  • Naiuugnay ang mahahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungangbayan sa mga pangyayari sa kasalukuyan. F8PB-Ia-c-22

Mga tiyak na layunin:

1. Nabibigyang kahulugan ang karunungang-bayan;

2. Natutukoy ang pangyayari sa kasalukuyan na may kaugnayan sa kaisipang nakapaloob sa karunungang-bayan;

3. Natutukoy ang mahalagang kaisipang napapaloob sa sa mga karunungangbayan;

4. Nakabubuo ng tamang salita na tutugma sa bawat bugtong.;

5. Nakabubuo ng sariling bugtong na may kaugnayan sa kasalukuyang pangyayari;

6. Nakasusulat ng sariling kasabihan at salawikain batay sa sitwasyon.

Filipino8_q1_-Mod1_Karunungang-bayan

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.