Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 2: Matatalinghagang Pahayag at Eupemistiko o Masining na Pahayag

Matapos matuklasan ang mga karunungang-bayan ng ating lahi sa nagdaang modyul. Paguusapan naman ngayon ang mga eupemistikong pahayag. Alam mo ba na ito ay mahalaga sa pagpapaliwanag sa araw-araw dahil sa pamamagitan nito maipahahayag mo ang mga kaisipan, pananaw, at kuro-kuro na maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, inaasahan na ikaw ay:

• Nabibigyang-kahulugan mo ang mga talinghaga, eupemistiko o masining na pahayag sa mga tula, balagtasan, alamat/ maikling kuwento, epiko ayon sa mga kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan. F8PT-Ia-c-19

Mga tiyak na layunin:

1. Nabibigyang kahulugan ang talinghaga, eupemistiko o mainsing na pahayag sa tula;

2. Natutukoy ang mga matatalinghagang pahayag sa mga piling bahagi ng akda;

3. Matukoy ang kasingkahulugan at kasalungat ng salita;

4. Maibigay ang eupemistikong pahayag sa mga salitang bulgar;

5. Makapagsaliksik tungkol sa kadalasang matatalinghang salita na ginamit sa pagpayo o pangaral ng kanilang mga magulang sa kanilang panahon.

Filipino8_q1_-Mod2_Matatalinghagang-Pahayag-at-Eupemistiko-o-Masining-na-Pahayag_V2-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment