Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 5: Pag-unawa sa Binasa

Sa modyul na ito, madadagdag sa iyong kaalaman ang pag-unawa sa binasa.

Pagkatapos nito, ikaw ay inaasahang magagawa ang sumusunod:

1. Nakikinig nang may pag-unawa upang:

– mailahad ang layunin ng napakinggan

– maipaliwanag ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari.

2. Napapaunlad ang kakayahang umunawa sa binasa sa pamamagitan ng:

– paghihinuha batay sa mga ideya o pangyayari sa akda

– dating kaalaman kaugnay sa binasa.

Filipino8_q1_-Mod5_Pag-unawa-sa-Binasa

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.