Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 6: Iba’t Ibang Teknik sa Pagpapalawak ng Paksa

Sa panibagong modyul na ito, malalaman ang mga teknik sa pagpapalawak ng paksa.

Sa pagtatapos ng mga aralin, ikaw ay inaasahan magagawa ang mga sumusunod:

  • Nagagamit ang iba’t ibang teknik sa pagpapalawak ng paksa:

-paghahawig o pagtutulad

-pagbibigay depinisyon

-pagsusuri (F8PS-Ig-h-22)

Filipino8_q1_-Mod6_Ibat-Ibang-Teknik-sa-Pagpapalawak-ng-Paksa

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment