Filipino 6 Unang Markahan–Modyul 9:Gamit ng mga Panghalip

Pagbati sa iyo mabait naming mag-aaral!

Ang modyul na ito ay isinulat para sa karagdagang kaalaman ng iyong isipan. Ito ay makatutulong sa iyo upang lalong madagdagan ang matalas mong katalinuhan sa paggamit ng panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon. Hinihikayat kong malinang ang iyong kakayahan at interes sa modyul na ito.

Pagkatapos ng iyong pag-aaral ikaw ay inaasahang:

  • nakakikilala at nakagagamit ng panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon;
  • nagagamit ng wasto ang panghalip na panao, paari, pananong, pamatlig, pamaklaw sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon; at
  • nakikilala at nagagamit ang kaukulan ng panghalip panao sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon. (F6WG-la-d-2)
Filipino6_Q1_Mod9_Gamit-ng-mga-Panghalip_v.2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment