Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 6 Unang Markahan–Modyul 9:Gamit ng mga Panghalip

Pagbati sa iyo mabait naming mag-aaral!

Ang modyul na ito ay isinulat para sa karagdagang kaalaman ng iyong isipan. Ito ay makatutulong sa iyo upang lalong madagdagan ang matalas mong katalinuhan sa paggamit ng panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon. Hinihikayat kong malinang ang iyong kakayahan at interes sa modyul na ito.

Pagkatapos ng iyong pag-aaral ikaw ay inaasahang:

  • nakakikilala at nakagagamit ng panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon;
  • nagagamit ng wasto ang panghalip na panao, paari, pananong, pamatlig, pamaklaw sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon; at
  • nakikilala at nagagamit ang kaukulan ng panghalip panao sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon. (F6WG-la-d-2)
Filipino6_Q1_Mod9_Gamit-ng-mga-Panghalip_v.2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.