Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 13: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan

Pagmasdan mo ang iyong paligid. Pakinggan mo nga sa radyo at panoorin naman sa telebisyon ang balita tungkol sa mga isyung panlipunang kinahaharap ng ating bansa. Bilang mag-aaral, ano ang masasabi mo patungkol dito at ano ang iyong reaksyon noong napakinggan at napanood mo ang mga iyon?

Sa modyul na ito ay matututuhan mo ang pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksiyon sa mga mapakikinggang balita, isyu o usapan.

Pagkatapos ng aralin ikaw ay inaasahang taglay ang kasanayang:

• naipapahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan.

Filipino6_Q1_Mod13_Pagpapahayag-ng-Sariling-Opinyon-o-Reaksiyon-sa-isang-Napakinggang-Balita-_v.2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.