Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 6 Unang Markahan–Modyul 12: Angkop na Pamagat ng Talata

Alam mo ba, ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat batay sa iyong kakayahan? Makatutulong ito para mabatid mong maigi ang kaalaman tungkol sa pagbibigay ng angkop na pamagat sa binasa o napakinggang talata.

Ngayon, ibang paksa na naman ang iyong pag-aaralan sa modyul na ito.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

• nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang/napakinggang talata (F6PB-Ig-8)

Filipino6_Q1_Mod12_Angkop-na-Pamagat-ng-Talata_v.2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.