Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 11: Pagbibigay ng Sarili at Maaring Solusyon sa Isang Suliraning Naobserbahan sa Paligid

Ang modyul na ito ay higit na makatutulong lalo na ang mga gawain upang makapagbigay ng mga solusyon o mga suliraning nangyayari sa ating kapaligiran. Ang kailangan ko lang ay ang kawilihan mo sa pagsagot sa mga gawaing inihanda.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, inaasahan na ikaw
ay ikaw ay:

  • nakapagbibigay ng sarili o maaring solusyon sa isang suliraning naobserbahan.
Filipino6_Q1_Mod11_Pagbibigay-ng-Sarili-at-Maaring-Solusyon-sa-Isang-Suliraning-Naobserbahan-sa-Paligid-_v.2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment