Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 8: Magagalang na Pananalita

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat batay sa iyong kakayahan. Makatutulong ito upang mabatid mong maigi ang kaalaman tungkol sa paggamit ng mga magagalang na pananalita sa pakikipagtalastasan. Ang mga wikang ginamit ay ayon sa antas ng pang-unawa mo. Ang aralin ay ibinatay ayon sa pamantayan ng kagawaran.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • nakagagamit ng magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon;
  • sa pagpapahayag ng saloobin/damdamin (F6PS-Id-12.22)
  • pagbabahagi ng obserbasyon sa paligid (F6PS-IIc-12.13)
  • pagpapahayag ng ideya (F6PS-IIIf-12.19)
  • pagsali sa isang usapan (F6PS-IVg-12.25)
  • pagbibigay ng reaksiyon (F6PS-IVh-12.19)
Filipino6_Q1_Mod8_Magagalang-na-Pananalita_v.2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.