Filipino 4 Unang Markahan–Modyul 6: Isulat mo at Bigkasin Pagsulat at Pagbasa ng Tugma/Tula

Sa modyul na ito, inaaasahang makakamit mo ang sumusunod na kasanayan:

1. Nakasusulat ng tugma o maikling tula tungkol sa natatanging tao sa pamayanan.

2. Nababasa ang maikling tula nang may tamang bilis, diin, expresyon at intonasyon.

filipino4_q1_mod6_Tula_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment