Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 15: Pagbuo ng Isang Kuwento na Katumbas nang Napakinggang Kuwento

Isang malugod na pagbati at nakaabot ka sa araling ito!

Sa modyul na ito, matutuhan mong bumuo ng isang kuwentong katumbas nang napakinggang kuwento. Susukatin din ang iyong kakayahan sa pakikinig.

Magpatulong ka sa iyong kapamilya na nakatira o malapit sa inyong bahay para basahin sa iyo ang mga teksto o kuwento. Maaari ring gamitin ang audio format ng kuwento. Balikan mo ulit ang mga elemento ng kuwento na natutuhan mo sa mga naunang aralin upang mapalawak muli ang kakayahan mo na makabuo ng isang kuwento.

May mga pagsasanay akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito. Isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • nakabubuo ng isang kuwento na katumbas ng napakinggang kuwento (F3PN-Ij-10/ F3PN-IIj-10/ F3PN-IIIj-10/ F3PN-IVb-10).
Filipino3_q1_mod15_pagbuongisangkuwentona_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.