Health 3 Unang Markahan – Modyul 2: Vitamins for Life

Magandang araw sa iyo! Hinahangad kong marami kang matututuhan sa modyul na ito.

Ikaw ba’y umiinom ng vitamins? Ang mga vitamins at minerals na kailangan ng katawan ay nakukuha mo sa mga pagkain araw-araw lalong-lalo na sa gulay, isda, at prutas. Nakukuha mo rin ito sa mga supplements na mabibili sa botika.

Pagkatapos ng pag-aaral sa modyul na ito, ikaw y inaaahang;

  • napahahalagahan ang tamang uri ng bitaminang nakabubuti sa kalusugan at nutrisyon (H3N-Igh-16).
Health-3_q1_mod2_vitaminsforlife_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment