Health 3 Unang Markahan – Modyul 1: Mabuti o Masamang Nutrisyon?

Ang modyul na ito ay makatutulong at gagabay sa iyo sa paglalarawan ng isang malusog na tao at ang konsepto ng malnutrisyon (H3M-lab-1; H3N-Iab-12).

Dito malalaman mo ang mabuting nutrisyon ay isang mahalagang bahagi sa pamumuno ng isang malusog na pamumuhay. Ang pisikal na aktibidad at ang diyeta ay makatutulong maabot at mapanatili ang isang wastong timbang at maiwasan ang panganib ng mga malalang sakit (tulad ng sakit sa puso at kanser), at maitaguyod ang iyong pangkalahatang kalusugan

Health3_q1_mod1_mabutiomasamangnutrisyon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment