Health 3 Unang Markahan – Modyul 3: Uri ng Malnutrisyon: Ano Ito at Paano Ito Malalabanan?

Sa modyul na ito mabibigyan kayo ng panahon upang tuklasin ang iba’t ibang katangian ng malnutrisyon, senyales at sintomas nito sa ating katawan.

Ang malnutrisyon ay isang kalagayan na kung saan ang ating katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na bitamina, mineral at sustansiya upang mapanatili ang kalusugan ng ating katawan.

Dito mo malalaman ang epekto ng iba’t ibang uri ng malnutrisyon sa ating katawan.

Matututuhan mo rin dito ang mga dapat at wastong gawin sa pagpili ng mga pagkaing sapat upang mapigilan ang mga iba’t ibang anyo ng malnutrisyon at mapanatiling malusog ang pangangatawan.

Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na mailalarawan ang mga katangian, sintomas, sensyales, epekto ng malnutrisyon, at kung paano ito iiwasan (H3N-Ief-14; H3N-Ief-15).

Health3_q1_mod3_uringmalnutrisyonanoitoatpaanoitomalalabanan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment