Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 8: Paggamit ng Pagsisipi ng Liham Diksyunaryo

Magandang araw sa iyo!

Malugod kitang binabati dahil matagumpay mong nasagot ang naunang mga gawain.

Sa modyul na ito, matututuhan mo ang paggamit ng diksyunaryo sa pagbibigay kahulugan ng mga salita.

May iba’t ibang gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaisipan at madali mo itong maintindihan.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

Nakagagamit ng Dikyunaryo (F3EP-Id6.1).

Filipino3_q1_mod8_paggamitngdiksyunaryo_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.