EPP-IA 4 Modyul 5: Ang Productivity Tools Sa Paggawa Ng Disenyo

Sa modyul na ito ay ating tatalakayin ang iba’t ibang productivity tools na maaari mong gamitin sa paggawa ng iba’t ibang disenyo. Matututunan mo rin ang paggamit ng isang graphic editing tools na makatutulong sa paglikha ng isang disenyo.

Matutunan din ng mag – aaral ang mga sumusunod:

• Natutukoy ang iba’t ibang uri ng productivity tools na maaaring magamit sa paggawa ng disenyo.

• Naipapaliwanag ang gamit ng iba’t ibang uri ng productivity tools sa pagdidisenyo.

• Nagagamit ang isang graphic editing tools sa paggawa ng disenyo.

EPP-IA4_q1q2_mod5_Ang-Productivity-Tools-sa-Paggawa-ng-Disenyo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment