EPP-HE 4 Modyul 9: WASTONG PAGGAMIT NG KUBYERTOS, PAGLILIGPIT AT PAGHUHUGAS NG PINAGKAINAN

Sa pag-aaral ng modyul na ito, matututuhan ng mag-aaral ang mga sumusunod:

1. Wastong paraan ng paggamit ng kubyertos (kutsara at tinidor) ayon sa panuntunang kultural sa pagkain;

2. Kagandahang asal sa hapag kainan;

3. Sistema ng pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan.

epp-he4_q1q2_mod9_WastongPaggamitngKubyertosPagliligpitatPaghuhugasngPinangkainan

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “EPP-HE 4 Modyul 9: WASTONG PAGGAMIT NG KUBYERTOS, PAGLILIGPIT AT PAGHUHUGAS NG PINAGKAINAN”

Leave a Comment