Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Home Economics) – Modyul 2: Wastong Paraan ng Pag-alis ng Mantsa

Sa modyul na ito, inaasahang maisasagawa ang wastong paraan ng paglalaba at makikilala ang mga tamang paraan sa pag-aalis ng mga mantsa sa damit. EPP5 HE-0c-7

Dito tatalakayin ang paglalaba sa paraan ng pagkilala at pagtanggal ng mantsa sa mga damit. Maraming uri ng mga mantsa ang pwedeng makukuha sa kung saan–saan, dahil na rin sa kapabayaan at minsan sa pagmamadali sa paggawa sa kung ano-anong mga bagay. Sa iba’t ibang uri ng mantsa, iba’t–ibang uri din ang mga pamamaraan sa pagtanggal nito. Kaya, napakahalagang malaman ang mga kaalaman sa pagtanggal ng mga ito.

EPP5_HE_mod2_WastongParaanNgPag-alisNgMantsa_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment