Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (ICT and Entrepreneurship) – Modyul 1: “Produkto O Serbisyo?!”

Bilang isang entrepreneur na nagnanais na magtayo ng negosyong pantahanan o pamayanan. Mahalaga na malaman ang pagkakaiba ng produkto at serbisyo upang mabigyan ng tama at maayos na paghahanda kung alin sa dalawa ang maaaring ialok sa mamimili batay sa kanilang pangangailangan at kagustuhan.

Sa pamamagitan ng Modyul na ito, matutulungan ka upang matukoy ang iyong mga kailangan at kakayahan. Matutulungan ka nitong makilala nang mas mabuti ang iyong sarili, ang ibang tao, at ang iyong pamayanan upang makagawa ka ng mga proyektong mapagkakakitaan. (EPP5IE-Oa-2)

EPP5_IE_mod1_ProduktoOSerbisyo_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment