Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Unang Markahan – Modyul 5: Pagkakaisa sa Pagtatapos ng Gawain

Naranasan mo na bang magtrabaho mag-isa sa bahay man o sa paaralan? Ano ba ang iyong pakiramdaman kung mag-isa ka lang? Maliit man o malaki ang gawain basta’t sama-sama ay magaan ito.

Pamilyar ka ba sa kantang “No man is an Island”? Oo, walang sinomang nabubuhay na nag-iisa. Kailangan natin ang isa’t isa upang mabuhay bilang panlipunan na nilalang. Sa pakikiisa, naipababatid mo ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa kapuwa. Dito mo rin maipakikita ang iyong halaga bilang bahagi ng pangkat.

Ang pagkakaisa ay magandang ugali na dapat mong matututuhan. Nagbibigay-daan ito sa pagtatamo at ikatatagumpay ng layunin sa anomang gawain.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

  • Nakapagpapatunay na mahalaga ang pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain.
  • Nakalalahok ng masigla sa anumang proyekto ng pangkat na kinabibilangan;
  • Nakapagpapakita ng kusang-loob na pakikiisa sa mga gawain;
  • Naisasagawa ang pagtulong upang madaling matapos ang gawain.
EsP5_Q1_mod5_PagkakaisaSaPagtataposNgGawain_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.