Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Health 5 Unang Markahan – Modyul 7: Epekto ng Pambu-bully sa Sosyal, Mental, at Emosyonal na Kalusugan ng Tao

Ang modyul na ito ay binuo at isinulat para sa inyo. Ito ay para malaman ninyo ang epekto ng pambu-bully sa sosyal, mental at emosyonal na kalusugan ngtao. Ang kabuuan ng modyul na ito ay naglalayong magamit sa i ba’t ibang aralin at sitwasyon. Ang mga salitang ginamit ay para sa antas ng bokabularyo ng mga magaaral. Ang aralin ay inayos para sumunod sa alituntunin at pagkakasunud-sunod ng aralin. Samantala, habang kayo ay nagbabasa ay maaaring magbago ang pagkakasunod-sunod ng aralin upang matugunan ang aklat na inyong gagamitin.

Pagkatapos basahin at sagutan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang matatalakay/maipakita ang iyong kakayahan na maiwasan/ mapamahalaan ang pambu-bully ng kapwa, haraassment, at pang-aabuso (H5PH-Id-17).

Health5_q1_mod7_EpektoNgPambubullySaSosyalMentalAtEmosyonalNaKalusuganNgTao_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.