Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Unang Markahan – Modyul 3: Kawilihan at Positibong Saloobin

Ano nga ba ang kahalagahan ng edukasyon para sa katuparan ng pangarap sa buhay? Ang edukasyon ay isang mahalagang sandata sa
pagkamit ng mga mithiin sa buhay. Ito rin ay daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng bansa. Bilang mag-aaral nararapat na pagibayuhin ang pag-aaral at ipakita ang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral sa pamamagitan ng pakikinig sa talakayan, pakikiisa sa mga gawaing pampaaralan, kusang pagpasok sa paaralan at pagbabahagi ng nalalaman sa iba. Sa pamamagitan ng magandang saloobing ito sa pag-aaral nahuhubog nito ang kaisipan tungo sa isang matagumpay na bansa na kailangan ng bawat isa.

Sa pamamagitan ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay:

1. Nakapagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral

• pakikinig

• pakikilahok sa pangkatang gawain

• pakikipagtalakayan

• pagtatanong

• paggawa ng proyekto (gamit ang anomang technology tools)

• paggawa ng takdang-aralin

• pagtuturo sa iba

2. Nakapagpapahayag ng mabisang kaisipan at magandang saloobin sa pag-aaral.

3. Nakagagawa ng tamang pasya sa paggawa ng mga gawain sa paaralan.

EsP5_Q1_mod3_KawilihanAtPositibongSaloobin_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.