Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Arts 3 Unang Markahan – Modyul 1: Iba’t ibang Laki ng Tao sa Larawan

Ang modyul na ito ay makatutulong upang malinang ang iyong kakayahan. Ang kabuoan ng modyul na ito ay nagpapahintulot na magamit sa ibat ibang sitwasyon.

Ito ay inihanda upang pagyamanin ang iyong kaalaman at kasanayan ukol sa iba’t ibang laki ng tao sa larawan.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • natutukoy ang pagkakaiba ng laki ng tao sa larawan para maipapakita ang distansiya (A3EL-Ia);
  • nakaguguhit ng mga larawan ng tao na may iba’t ibang laki upang maipapakita ang distansiya;
  • nakapagbibigay halaga sa kahalagahan at tiwala sa sarili sa paggawa ng sining na nagpapakita ng distansiya ng tao ayon sa laki; at
  • naisasagawa ang sining ng sariling buhay.
Arts3_q1_mod1_ibatibanglakingtao_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.