Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 9: Interpretasyon ng Kapaligiran ng Ating Lalawigan at mga Karatig na Lalawigan sa Rehiyon Gamit ang Mapa

Saan ka nakatira? Maaari mo bang ilarawan ang iyong lugar o lalawigang kinabibilangan?

Ano ang pagkakatulad o pagkakaiba ng ating lalawigan?

Ano ang mga lalawigan o karatig-lalawigan sa ating rehiyon? Paano nagkakapareho o nagkakaiba ang katangiang pisikal ng ating lalawigan at karatig na mga lalawigan ng rehiyon? Mahalagang malaman ang mga katangiang pisikal ng bawat lalawigan at karatig na mga lalawigan gamit ang mapa upang mas mapadali ang paglalarawan at mapahahalagahan.

AP3_q1_mod9_interpretasyonngkapaligiranngatinglalawiganatmgakaratignalalawigansarehiyon_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.