Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 9: Interpretasyon ng Kapaligiran ng Ating Lalawigan at mga Karatig na Lalawigan sa Rehiyon Gamit ang Mapa

Saan ka nakatira? Maaari mo bang ilarawan ang iyong lugar o lalawigang kinabibilangan?

Ano ang pagkakatulad o pagkakaiba ng ating lalawigan?

Ano ang mga lalawigan o karatig-lalawigan sa ating rehiyon? Paano nagkakapareho o nagkakaiba ang katangiang pisikal ng ating lalawigan at karatig na mga lalawigan ng rehiyon? Mahalagang malaman ang mga katangiang pisikal ng bawat lalawigan at karatig na mga lalawigan gamit ang mapa upang mas mapadali ang paglalarawan at mapahahalagahan.

AP3_q1_mod9_interpretasyonngkapaligiranngatinglalawiganatmgakaratignalalawigansarehiyon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment