Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 1: Ang mga Simbolo sa Mapa

Isang maligayang pagtuntong sa Ikatlong Baitang!

Noong nasa Ikalawang Baitang ka, napag-aralan mo ang tungkol sa iyong kapaligiran. Ngayon, mas mapalalawak pa ang iyong kaalaman ukol sa lalawigan at maging sa mga karatig na lalawigan sa iyong rehiyon.

Ang modyul na ito ay makatutulong sa iyo kung papaano mo matutunton at makikilala ang iba’t ibang lugar, mga anyong lupa o anyong tubig ng iyong rehiyon sa tulong ng mga simbolo o pananda na makikita sa mapa. Mahalagang malaman mo ang mga simbolong ginamit sa mapa upang mapadali ang pagtunton sa mga lugar na nais na mapuntahan o malaman.

Handa ka na ba? Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan!

Nakapaloob sa modyul na ito ang araling:

Ang Mga Simbolo sa Mapa

Sa modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. Naiisa-isa ang mga simbolo na ginagamit sa mapa; at

2. Nabibigyang kahulugan ang mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan (AP3LAR-Ia-1).

AP3_q1_mod1_angmgasimbolosamapa_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.