Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 2: Kinalalagyan ng mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon

Ang modyul na ito ay ginawa upang maibahagi sa iyo ang mga kaalaman na nararapat ninyong matutuhan sa nasabing baitang.

Nakapaloob dito ang masusing pagsuri ng kinalalagyan ng mga lalawigan sa sariling rehiyon batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksiyon.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, magagawa mo ang sumusunod:

1. Natutukoy ang kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyon batay sa mga kalapit na lugar gamit ang pangunahing direksiyon; at

2. nailalarawan ang lokasyon ng mga lalawigan sa rehiyon batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksiyon.

AP3_q1_mod2_kinalalagyanngmgalalawigan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.