Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 6: Mahahalagang Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Sariling Lalawigan at mga Karatig na Lalawigan Nito

Isang maligayang pagtuntong sa Ikatlong Baitang!

Ang modyul na ito ay ginawa upang mas mapalalawak pa ang iyong kaalaman ukol sa mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa iyong lalawigan at maging sa mga karatig na lalawigan sa iyong rehiyon.

Ito ay makatutulong sa iyo kung papaano mo matutunton at makikilala ang iba’t ibang lugar, mga anyong lupa o anyong tubig ng iyong lalawigan at mga karatig nito sa tulong ng mapa. Mahalagang malaman mo ang paggawa ng mapa upang mapadali ang pagtunton o pagturo sa mapa ng mga lugar na nais mong mapuntahan o hindi mo kilala.

Handa ka na ba? Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan!

Sa pag-aaral ng lalawigan at rehiyon, mahalagang matutuhan ang paggamit at paggawa ng mapa. Ito’y magsisilbing gabay sa lubusang pagkilala ng katangiangpisikal ng sariling lalawigan, rehiyon, at ng karatig nito.

Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na:

1. Nagagawa ang payak na mapa na nagpapakita ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa sariling lalawigan at rehiyon; at

2. nagagamit ang mapa sa pagtukoy ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa sariling lalawigan at rehiyon
(AP3-LAR-If-10).

AP3_q1_mod6_angmgamahahalaganganyonglupaatanyongtubigsasarilinglalawiganatmgakaratiglalawigannito_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.