Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 3: Populasyon ng Iba’t ibang Pamayanan sa Sariling Lalawigan

Iba’t iba ang mga katangian ng bawat lalawigan ng Davao Region. Nakahati ang rehiyon sa sumusunod na lalawigan: Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, at Davao Oriental.

Naiiba ang bawat lalawigan sa kanilang lokasyong pangheograpiya. Magkakaiba sila sa laki, anyo at hugis. Naiiba rin sila sa kani-kanilang populasyon.

Sa modyul na ito, inaasahang:

1. Nakagagamit ng talahanayan upang mailarawan ang populasyon ng mga lalawigan sa Davao Region;

2. Nasusuri ang katangian ng populasyon ng iba’t ibang pamayanan sa sariling lalawigan batay sa: a) edad; b) kasarian; c) etnisidad; at d) relihiyon;

3. Naisusulat ang mga mahahalagang impormasyon ng populasyon sa sariling lalawigan batay sa: a) edad; b) kasarian; c) etnisidad; at d) relihiyon; at

4. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng populasyon ng bawat lalawigan sa Davao Region.

AP3_q1_mod3_populasyonngibatibangpamayanansasarilinglalawigan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.