Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 3: Populasyon ng Iba’t ibang Pamayanan sa Sariling Lalawigan

Iba’t iba ang mga katangian ng bawat lalawigan ng Davao Region. Nakahati ang rehiyon sa sumusunod na lalawigan: Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, at Davao Oriental.

Naiiba ang bawat lalawigan sa kanilang lokasyong pangheograpiya. Magkakaiba sila sa laki, anyo at hugis. Naiiba rin sila sa kani-kanilang populasyon.

Sa modyul na ito, inaasahang:

1. Nakagagamit ng talahanayan upang mailarawan ang populasyon ng mga lalawigan sa Davao Region;

2. Nasusuri ang katangian ng populasyon ng iba’t ibang pamayanan sa sariling lalawigan batay sa: a) edad; b) kasarian; c) etnisidad; at d) relihiyon;

3. Naisusulat ang mga mahahalagang impormasyon ng populasyon sa sariling lalawigan batay sa: a) edad; b) kasarian; c) etnisidad; at d) relihiyon; at

4. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng populasyon ng bawat lalawigan sa Davao Region.

AP3_q1_mod3_populasyonngibatibangpamayanansasarilinglalawigan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment