Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 4: Katangiang Pisikal na Nagpapakilala ng Iba’t Ibang Lalawigan sa Rehiyon

Ang modyul na ito ay ginawa upang makilala ang sariling lalawigan upang maipakita ang pagpapahalaga nito. Mahalaga sa atin ito sapagkat dito tayo nabibilang at nakatira kasama ang ating pamilya at mga kaibigan. Nararapat na alamin natin kung ano ang natatangi sa lipunang ating ginagalawan maging sa karatig-pook nito upang lubos na maipakilala ito sa ibang tao. Halika at pag-aralan natin ang magagandang lugar sa ating lalawigan, ang mga anyong pisikal na makikita rito kasama ang mga tanyag na lugar na nagpapakilala sa pagiging katangi-tangi nito sa ibang lugar ng rehiyon.

Sa araling ito, inaasahang:

1. Nasusuri ang iba’t ibang lalawigan sa rehiyon ayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito gamit ang mapang topograpiya ng rehiyon (AP3LAR-Ie-7);

2. natutukoy ang mga kahalagahan ng mga anyong lupa o anyong tubig na nagpapakilala sa lalawigan at rehiyon;

3. naihahambing ang katangiang pisikal ng iba’t ibang lalawigan sa rehiyon; at

4. naipakikita ang pagpapahalaga sa mga katangiang pisikal na nagpapakilala ng lalawigan at rehiyon.

AP3_q1_mod4_katangiangpisikalnanagpapakilalangibatibanglalawigansarehiyon_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.