Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 7: Mga Lugar na Sensitibo sa Panganib Batay sa Lokasyon at Topograpiya

May kalamidad na bang nangyari sa iyong lalawigan?

Anong kalamidad ang hindi mo malilimutan?

Bakit?

May mga panganib na naidudulot ang iyong kapaligiran. Mahalagang malaman kung ano ang mga panganib na ito upang mapaghandaan at maiwasan ang anomang sakuna na maaaring maidulot nito. Bilang isang bansa na nasa daanan ng bagyo, nakararanas tayo ng maraming bagyo sa buong taon. Nakararanas ka rin ng mga pagyanig sa lupa. Hindi mo mahuhulaan kung kailan at saan ito mangyayari. Kung tag-init, ikaw ay nakararanas ng matinding init ng panahon o kung tag-ulan naman, sobrang lakas ng ulan na nagdudulot ng matinding pagbaha.

Sa araling na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. natutukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topograpiya nito (AP3LAR- Ig-h-11);

2. nagagawa ang mga hakbang bilang paghahanda sa mga posibleng sakuna sa sariling lalawigan at rehiyon; at

3. napahahalagahan ang pagiging handa sa mga panganib na maidudulot ng lokasyon.

AP3_q1_mod7_-mgalugarnasensitibosapanganibbataysalokasyonattopograpiya_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment