Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Araling Panlipunan Modyul: Wastong Gawain at Pagkilos Sa Tahanan at Paaralan sa Panahon ng Kalamidad

Ang Modyul na ito ay naglalaman ng mga gawain na makatutulong sa mag-aaral upang maunawaan ang mga paksa na nakapaloob sa “Mga Wastong Gawain at Pagkilos sa Tahanan at Paaralan sa Panahon ng Kalamidad”.

Inaasahan na maipamamalas ng mag-aaral ang mga sumusunod:

1. naisasagawa ang mga wastong gawain / pagkilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad;

2. nakatutulong sa paaralan at tahanan upang maging handa sa pagdating ng kalamidad;

3. nakapagpapakita ng mga angkop na tugon bago, tuwing at pagkatapos ng isang kalamidad;

4. naipaliliwanag ang epekto ng kalamidad sa anyong lupa, anyong tubig at sa tao;

5. maging responsableng mag-aaral at handa sa anumang kalamidad na maaaring maranasan sa hinaharap.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Wastong Gawain at Pagkilos Sa Tahanan at Paaralan sa Panahon ng Kalamidad

AP2_q1_mod8_wastong-gawain-at-pagkilos-sa-tahanan-at-paaralan-sa-panahaon-ng-kalamidad_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.