Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Wastong Gamit ng mga Salita

Ang modyul na ito ay inihanda, ginawa at isinulat para malinang ang iyong kakayahan at mabigyan ng sapat na oras upang maging masigla ang iyong pag-aaral sa Asignaturang Mother Tongue ng Unang Baitang. Dito mo makikilala ang mga pasalitang salita na nirerepresenta ng mga salitang nakasulat sa tiyak na pagkasunud-sunod ng mga letra.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang:

1. Nakikilala ang mga salita ayon sa tunog nito.

2. Nakikilala ang wastong gamit ng mga salita.

Grade 1 Self-Learning Module: Wastong Gamit ng mga Salita

MTB-MLE1_Q1_Mod31_Wastong-Gamit-ng-mga-Salita_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.