Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagpapahayag ng mga Ideya sa Pamamagitan ng mga Salita, Parirala at Pangungusap Gamit ang Invented at Conventional Spelling

Ang modyul na ito ay binuo at sinulat para sa iyo. Matutuhan mo dito ang tamang pamamaraan ng pagbuo at pagsulat ng tamang salita, parirala at pangungusap sa pamamagitan ng invented at conventional spelling.

Sa modyul na ito, tatalakayin ang iba-t ibang kagustuhan o paboritong pagkain ng pamilya.

Pagkatapos mong sagutan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nabibigyang- kahulugan ang salitang “paborito” o kagustuhan.

2. Nakikilala ang mga paborito mong pagkain.

3. Naisasagawa ang pagkain ng masustansiya araw-araw.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagpapahayag ng mga Ideya sa Pamamagitan ng mga Salita, Parirala at Pangungusap Gamit ang Invented at Conventional Spelling

MTB-MLE1_Q1_Mod32_Pagpapahayag-ng-mga-Ideya-sa-Pamamagitan-ng-mga-Salita-Parirala-at-Pangungusap-Gamit-ang-Invented-at-Conventional-Spelling_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.