Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagpapahayag ng mga Ideya sa Pamamagitan ng mga Salita, Parirala at Pangungusap Gamit ang Invented at Conventional Spelling

Ang modyul na ito ay binuo at sinulat para sa iyo. Matutuhan mo dito ang tamang pamamaraan ng pagbuo at pagsulat ng tamang salita, parirala at pangungusap sa pamamagitan ng invented at conventional spelling.

Sa modyul na ito, tatalakayin ang iba-t ibang kagustuhan o paboritong pagkain ng pamilya.

Pagkatapos mong sagutan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nabibigyang- kahulugan ang salitang “paborito” o kagustuhan.

2. Nakikilala ang mga paborito mong pagkain.

3. Naisasagawa ang pagkain ng masustansiya araw-araw.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagpapahayag ng mga Ideya sa Pamamagitan ng mga Salita, Parirala at Pangungusap Gamit ang Invented at Conventional Spelling

MTB-MLE1_Q1_Mod32_Pagpapahayag-ng-mga-Ideya-sa-Pamamagitan-ng-mga-Salita-Parirala-at-Pangungusap-Gamit-ang-Invented-at-Conventional-Spelling_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment