Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Mathematics Module: Visualizing and Representing Numbers from 0 to 100

Dinisenyo at isinulat ang modyul na ito bilang gabay sa mag-aaral upang maunawaan ang kaligiran at kalikasan ng Mathematics sa araling Visualizing and Representing Numbers from 0 to 100. Saklaw ng modyul na ito ang paggamit sa iba’t ibang situwasyon ng pagkatuto. Ginamitan ang modyul na ito ng wika at talasalitaan na naaangkop sa lebel ng mga mag-aaral. Inayos para makasunod sa paraang istandard na pagkakasunod-sunod ang mga aralin sa kursong ito ngunit maaaring baguhin upang matugunan ang ginagamit na mga teksbuk sa kasalukuyan.

Ang modyul ay nakapokus sa araling:

  • Visualizing and Representing Numbers from 1to 100

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. nakikilala ang mga bilang mula 0 hanggang 100

2. naipakikita ang mga bilang 0 hanggang 100 sa tambilang o simbolo at pasalita

3. nasisiyahan sa paggawa ng iba’t ibang gawain sa patungkol sa Number Sense.

Grade 1 Self-Learning Module: Visualizing and Representing Numbers from 0 to 100

Math1_Q1_Wk1M1_Visualizing-and-representing-numbers-from-0-to-100_-version2.0

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.