Grade 2 Music Modyul: Gumalaw sa Pantay na Kumpas

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagsasagawa ng mga kilos na pagpalakpak, paglakad, pagpadyak, pagtapik at pag tugtog ng instrumento sa pantay na kumpas. (MU2RH-Ic-4)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Gumalaw sa Pantay na Kumpas

music2_q1_mod2_GumalawSaPantayNaKumpas_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment