Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Mathematics Module: Visualizing and Giving the Place Value of One and Two-Digit Numbers

Ang Modyul na ito ay inihanda para sa mga mag-aaral ng Mathematics – Grade 1 upang magsisilbing gabay sa pagkatuto sa paksang araling Visualizing and Giving the Place Value of One and Two-Digit Numbers. Ito ay naglalaman ng mga gawaing nagbibigay oportunidad sa mga mag-aaral na tuklasin ang kanilang kakayahang umunawa sa konseptong nais ipahatid ng araling ito. Ang Kagawaran ng Edukasyon ay naniniwalang ang Modyul na ito ay magiging malaking tulong bilang kasangkapan para sa mga mag-aaral. Ang bawat isa ay magkakaroon ng kasiyahan at malawak na kaalaman sa paksang aralin na nakapaloob sa Modyul na ito.

Ang modyul ay nakapokus sa araling:

  • Visualizing and giving the place value and value of digit in one and two-digit numbers

Pagkatapos ng Modyul na ito, ang mga mag-aaral a y inaasahang:

1. Maibibigay ang place value ng isa o dalawang digit na numero.

2. Magkakaroon ng malawak na kaalaman at kasiyahan sa paggawa ng mga nakatakdang gawain sa pagbibigay ng place value ng isa o dalawang digit na numero.

Grade 1 Self-Learning Module: Visualizing and Giving the Place Value of One and Two-Digit Numbers

Math1_Q1_Wk6M6_Visualizing-and-Giving-the-Place-Value-of-One-and-Two-Digit-Numbers_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.