Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Mathematics Module: Visualizing and Comparing Numbers Up to 1000 Using Relation Symbols

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics Baitang 2.

Ang mga aktibidad sa modyul na ito ay magtuturo din sa iyo na maipakita at makapagkumpara numero hanggang 1 000 gamit ang relation symbol.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. nakakapagpakita at nakakapagkumpara ng numero hanggang 1 000 gamit ang relation symbol.

2. natutukoy ang gamit ng >, < at = (M2NS-Ic-14)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Visualizing and Comparing Numbers Up to 1000 Using Relation Symbols

math2_q1_mod6_visualizingandcomparingnumbersupto1000usingrelationsymbols_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.