Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Filipino sa Piling Larang (Isports) Modyul: Sanaysay ukol sa Pangangalaga ng Katawan at Kalusugan

Sa araling ito, matututuhan mo ang ilang mahahalagang bagay na makatutulong sa iyong pag-aaral. Inaasahang malilinang mo ang mga kasanayang ito:

  • Naipaliliwanag ang kahalagahan, kalikasan, at proseso ng piniling anyo ng sulating pang-isports (CS_FI11/12PS-0j- l-94)
  • Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto at angkop na paggamit ng wika (CS_FI11/12WG-0m-o-96)
  • Nakapagsasaliksik ng datos kaugnay ng isusulat na piniling anyo ng sulating pang-isports (CS_FI11/12EP- 0m-o-44)

Senior High School Quarter 1 Self-Learning Module Filipino sa Piling Larang (Isports): Sanaysay ukol sa Pangangalaga ng Katawan at Kalusugan

MODULE-4_Q1-1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.