Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Filipino sa Piling Larang (Isports) Modyul: Rebyu ng Episodyo ng Sports Channel (Pagsulat ng Sports Editorial)

Ang araling ito ay magpapakita ng mga nilalaman, elemento at estruktura ng isang artikulong opinyon na nagpapalawig sa pagtalakay sa isang pangyayari sa isports

Tatalakayin sa unang yunit ng modyul ang sumusunod:

1. Ukol sa episodyo pagsulat ng editoyal
2. Kahulugan ng Opinyon

Sa araling ito, matutuhan mo ang ilang mahahalagang bagay na makatutulong sa iyong pag-aaral. Inaasahang malilinang mo ang mga kasanayang ito:

A. Nabibigyang kahulugan ang sulating pang-isports na sports editoryal (CS_FI11/12PB-0a-c107)

B. Nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan, at katangian ng iba’t ibang anyo ng sulating pang-isports (CS_FI11/12EP-0d- f-43)

Senior High School Quarter 1 Self-Learning Module Filipino sa Piling Larang (Isports): Rebyu ng Episodyo ng Sports Channel (Pagsulat ng Sports Editorial)

MODULE-3_Q1-2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.