Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Filipino sa Piling Larang (Isports) Modyul: Sanaysay ukol sa mga Katawagan at Ekspresyong Pang-isports

Idinesenyo at binuo ang araling ito upang matulungan ka sa pagkatuto ng sanaysay ukol sa mga katawagan at ekspresyong pangisports. Nilalayon nitong iyong matamo ang mga kaalaman tungkol sa pagsulat ng isang anyo ng sulating isports.

Mula sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang maisasagawa ang sumusunod:

  • Nabibigyang-kahulugan ang mga terminong pang-isports na may kaugnayan sa piniling sulatin (CS_FI11/12PT-0g- i-96).

Senior High School Quarter 1 Self-Learning Module Filipino sa Piling Larang (Isports): Sanaysay ukol sa mga Katawagan at Ekspresyong Pang-isports

MODULE-2_Q1-2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.