Grade 1 Mathematics Module: Recognizing and Comparing Coins and Bills up to PhP 100 and their Notations

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat para saiyo. Ito ay makakatulong sa aralin ukol sa Recognizing and Comparing Coins and Bills up to PhP100 and their Notations. Ang mgagawain ay magbibigay ng pagkakataon upang ikaw ay matuto sa masiglang pamamaraan. Ang modyul naito ay maaaring magamit sa iba’t-ibang sitwasyon at paraan. Ang mga salitang ginamit ay naayon sa kakayahan ng bata sa antas na ito. Ang pagkakaayos ng mga aralin ay batay sa pamantayan ng asignaturang ito. Maari mong baguhin ang pagkasunod-sunod nito ayon sa iyong batayang aklat na ginagamit

The module focuses on:

• Recognizes and compares bills up to P100 and their notations
(MINS- Ij-19.1)

After going through this module, you are expected to:

• Recognize Philippine coins and bills and their notations

• Compare Philippine coins and bills and their notations

Grade 1 Self-Learning Module: Recognizing and Comparing Coins and Bills up to PhP 100 and their Notations

Math1_Q1_Wk9M10_Recognizing-and-Comparing-Coins-and-Bills-up-to-PhP-100-and-their-notations_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment