Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Mathematics Module: Recognizing and Comparing Coins and Bills up to PhP 100 and their Notations

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat para saiyo. Ito ay makakatulong sa aralin ukol sa Recognizing and Comparing Coins and Bills up to PhP100 and their Notations. Ang mgagawain ay magbibigay ng pagkakataon upang ikaw ay matuto sa masiglang pamamaraan. Ang modyul naito ay maaaring magamit sa iba’t-ibang sitwasyon at paraan. Ang mga salitang ginamit ay naayon sa kakayahan ng bata sa antas na ito. Ang pagkakaayos ng mga aralin ay batay sa pamantayan ng asignaturang ito. Maari mong baguhin ang pagkasunod-sunod nito ayon sa iyong batayang aklat na ginagamit

The module focuses on:

• Recognizes and compares bills up to P100 and their notations
(MINS- Ij-19.1)

After going through this module, you are expected to:

• Recognize Philippine coins and bills and their notations

• Compare Philippine coins and bills and their notations

Grade 1 Self-Learning Module: Recognizing and Comparing Coins and Bills up to PhP 100 and their Notations

Math1_Q1_Wk9M10_Recognizing-and-Comparing-Coins-and-Bills-up-to-PhP-100-and-their-notations_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.