Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Mathematics Module: Identifying, Reading and Writing Ordinal Numbers

Dinisenyo at isinulat ang modyul na ito bilang gabay sa mag-aaral upang maunawaan ang konsepto ng pagkilalasa1st, 2nd, 3rd hanggang 10th na nagpapakita ng posisyon ng isang bagay base sa ibinigay na point of reference. Saklaw ng modyul na ito ang paggamit sa iba’t ibang situwasyon ng pagkatuto. Ginamitan ang modyul naito ng wika at talasalitaan na naaangkop sa lebel ng mga mag-aaral. Inayos para makasunod sa paraang istandard na pagkakasunod-sunod ang mga aralin sa kursong ito ngunit maaaring baguhin upang matugunan ang ginagamit na mga teksbuk sa kasalukuyan.

Ang pokus ng nilalaman ng modyul ay:

Identifying the 1st, 2nd, 3rd up to 10th objects in a given set from a given point of references (left to right)
(M1NS-Ii-16.I)

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Makikilala ang 1st, 2nd, 3rd hanggang 10th bagay mula sa ibinigay na point of reference.

2. Maisasagawa sa tunay na buhay ng may kagiliwan ang mga natutunan sa modyul na ito.

Grade 1 Self-Learning Module: Identifying, Reading and Writing Ordinal Numbers

Math1_Q1_Wk8M9_Identifying-Reading-and-Writing-Ordinal-Numbers_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.