Grade 1 Mathematics Module: Reading and Writing Numbers up to 100 in Symbols and in Words

Dinisenyo at isinulat ang modyul na ito bilang gabay sa mag-aaral upang maunawaan ang konsepto ng Pagbasa at pagsulat ng mga bilang hanggang isang daan ng Pasimbolo at Pasalita (Reading and writing numbers up to 100 in symbols and in words). Saklaw ng modyul na ito ang paggamit sa iba’t ibang situwasyon ng pagkatuto.

Ginamitan ang modyul na ito ng wika at talasalitaan na naaangkop sa level ng mga mag-aaral. Inayos para makasunod sa paraang istandard na pagkakasunod-sunod ang mga aralin sa kursong ito ngunit maaaring baguhin upang matugunan ang ginagamit na mga teksbuk sa kasalukuyan.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

Makabasa at makasulat ng mga bilang hanggang isang daan ng pasimbolo at pasalita (Read and write numbers up to 100 in symbols and in words.)

Grade 1 Self-Learning Module: Reading and Writing Numbers up to 100 in Symbols and in Words

Math1_Q1_Wk5M5_Reading-and-Writing-Numbers-up-to-100-in-Symbols-and-Words_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment