Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Nakapaglalarawan Ng Iba’t Ibang Gawain Na Maaaring Makasama o Makabuti Sa Kalusugan

Ang modyul na ito ay ginawa at sinulat upang angmga mag-aaral ay:

• nakapaglalarawan ng iba’t ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan.

• nakikilala ang iba’t ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan. (EsP1 PKP-Id-3)

• nasasabi na nakatutulong sa paglinang ng sariling kakayahan ang wastong pangangalaga sa sarili. (EsP1 PKP-Ie-4)

Grade 1 Self-Learning Module: Nakapaglalarawan Ng Iba’t Ibang Gawain Na Maaaring Makasama o Makabuti Sa Kalusugan

EsP1_Q1_Mod3_nakapaglalarawan-ng-ibat-ibang-gawain-na-maaaring-makasama-o-makabuti-sa-kalusugan_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.