Grade 2 Health Modyul: Piramide ng Pagkain at Pinggang Pinoy

Ang modyul na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong upang:

Maisaalang-alang ang piramide ng pagkain at ang pinggang pinoy sa pagpili ng tamang pagkain.(H2N-Ie-8)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Piramide ng Pagkain at Pinggang Pinoy

Health_Q1_Module-3_-PiramideNgPagkainAtPinggangPinoy_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment