Grade 2 MTB-MLE Modyul: Mga Salitang Nilinang sa Kuwento

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makabubuo ng mga pangungusap gamit ang mga salitang nilinang sa kuwento sa makabuluhang konteksto.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Mga Salitang Nilinang sa Kuwento

MTB2_Q1_Mod6_Mga-Salitang-Nilinang-sa-Kuwento_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment