Physical Education 3 Unang Markahan – Modyul 3: Let’s Sit and Rest

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat upang matulungan kang maisagawa ang mga hugis at kilos ng katawan. Saklaw ng module na ito ay mga gawain na magagamit sa pang araw-araw at iba’t ibang sitwasyon sa pagaaral. Ang mga aralin ng modyul na ito ay dapat mong malaman at maisagawa bilang isang mag-aaral. Ito ay inayos batay sa mga bagay na dapat mong matutuhan.

Ang modyul ay nahahati sa dalawa na mga aralin:

  • Aralin 1 – Tamang Pag-upo
  • Aralin 2 – Mga Ehersisyong Kalambutan sa Posisyon sa Pag-upo

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahang:

  • isinasagawa ang mga hugis at kilos ng katawan (PE3BM-Ic-d-15);
  • nagpapakita ng mga kasanayan sa paggalaw bilang pagtugon sa mga tunog at musika (PE3MS-Ia-h-1); at
  • nakikibahagi sa masaya at kasiya-siyang pisikal na mga aktibidad (PE3PF-Ia-h-16).
PE3_q1_mod3_letssitandrest_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment