Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pantangi at Pambalana, Si at Sina

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat para malinang ang iyong kakayahan at mabigyan ng magandang pagkakataon upang maging kasiya-siya ang iyong pag-aaral sa asignaturang Mother Tongue sa unang baitang.

Dito, malalaman mo ang tungkol sa dalawang uri ng pangngalan (pantangi at pambalana) at noun markers (si at sina) (MT1GA-Ig-1-h.2).

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang makagagawa ka ng mga pangungusap gamit ang mga ito.

Grade 1 Self-Learning Module: Pantangi at Pambalana, Si at Sina

MTB-MLE1_Q1_Mod33_Pantangi-at-Pambalana-Si-at-Sina_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.