Filipino 7 Unang Markahan – Modyul 4: Kalalabasan ng mga Pangyayari batay sa Sanhi at Bunga nito

Sa araling ito, basahin at unawain ang Epikong Tudbulol, isang epiko ng mga Tboli.

Sa modyul ring ito, matutunan mo namang tukuyin ang kalalabasan ng mga pangyayari batay sa sanhi at bunga nito.

F7_Q1_Module4_FINAL_LomochoEnhanced

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment