Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 14: Gamit ng Pangkalahatang Sanggunian sa Pagsasaliksik

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat batay sa iyong kakayahan. Makatutulong ito para magkaroon ka ng kaalaman sa wastong gamit ng aklat sanggunian.

Isang panibagong pagkakataon na naman para matuto. Halika’t galugarin natin ang mundo ng mapagkukunan ng kaalaman. Sa ganitong pagkakataon, makatutulong ang paggamit ng mga aklatsangguniang nasa modyul na ito.

Pagkatapos ng pag-aaral sa aralin na ito ay inaasahang:

  • Nakagagamit ng pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik (F6EP-Ib-d-6)
Filipino6_Q1_Mod14_Gamit-ng-Pangkalahatang-Sanggunian-sa-Pagsasaliksik-_v.2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment